Novinky

V prosinci 2017 se společnost přejmenovala z původního názvu Projectsforce Ltd na Projectille Ltd, a v té souvislosti došlo ke změně jména organizační složky v České republice.

Od roku 2017 se naše společnost zaměřuje zejména na konzultační služby, poskytování projektového vedení a dodávky IT odborníků. Systém pro správu projetů Vám dále dokážeme nabídnout zejména jako on-premises systém, nasazený ve Vaší společnosti a jeho možnosti jsme Vám připraveni osobně odprezentovat.

SW jako služba

Pro firmy upřednostňující využívání software jako služby (SaaS) máme připravené řešení v podobě systému provozovaného v prostředí našeho cloudu za ceny od 8000 Kč za 20 projektových manažerů včetně podpory. Velcí zákazníci si na něm též mohou vyzkoušet základní vlastnosti systému (bez customizací), před nasazením našeho systému do interního prostředí těchto firem. V případě potřeby je možné data založená v prostředí cloudu přenést do systému nainstalovaného v interním prostředí zákazníka.

I řešení SaaS lze přizpůsobit na míru jednotlivým zákazníkům.

Více informací »

SW k nasazení

Našimi hlavními cílovými zákazníky jsou velké společnosti. Architektura systému projectsforce.com je nastavena s ohledem na snadnou nasaditelnost do  prostředí velkých společností a mohl respektovat jejich politiky. Velkým společnostem poskytujeme dodatkové nadstandardní služby, jako je maintenance, SLA, školení, konzultace či pomoc s řízením jejich projektů.

Pokud přesto jako velká společnost preferujete využívání služeb SaaS, dokážeme Vám připravit nabídku provozu našeho systému v naší režii, provozovaném jako služba, na míru Vašim požadavkům včetně customizací.

Více informací »

Projectsforce Ltd.

Projectille Ltd se zabývá vývojem a implementacemi produktu pro podporu řízení projektů a disponuje škálou odborníků na řízení projektů, konzultace, analýzy, implementace a další související činnosti.

Projectille Ltd. hledá partnery v různých zemích, kteří chtějí rozšířit portfolio svých služeb a produktů dodávaných svým zákazníkům. Typicky, avšak nikoliv výhradně se jedná o konzultační a technologické firmy poskytující služby svým zákazníkům, chtějící rozšířit portfolio služeb, které svým zákazníkům poskytují.

Více informací o našich službách naleznete zde.