Velké společnosti

Velké společnosti mohou systém projectsforce.com používat na vlastní infrastruktuře a ve vlastní režii. Zde vždy předpokládáme přizpůsobení na míru, které může představovat:

  • Integrace s dalšími službami a systémy (ERP, DMS, Exchange server, workflow stroje)
  • Implementace vlastních firemních procesů
  • Implementace dalších funkcionalit dle Vašich požadavků


V modelovém případě budou následovat kroky:

  • Nabídka na implementaci a podpis smlouvy
  • Provedení podrobné analýzy a návrhu přizpůsobení
  • Po akceptaci analýzy provedeme realizaci, při které budeme využívat agilních technik vývoje
  • Instalace řešení na Vaši infrastrukturu
  • Vytvoření dokumentace a proškolení uživatelů a administrátorů
  • Po akceptaci řešení budete moci začít využívat svůj přizpůsobený systém


Vyjma těchto služeb spojených s implementací můžeme nabídnout i konzultační služby, více informací naleznete zde.